South Houma Station

1430 Saint Charles St
Houma, LA
Engine 1, Ladder 1